КАЧЕСТВО
Quality Quality Qualität

 

Основната цел на нашата фирмена политика е да доставяме на нашите клиенти продукти и услуги с висока стойност. Тази цел обвързва три важни фактора: качество, производителност и безопасност или казано по друг начин: Качество е, когато клиентът се връща, а не продукта.

Всеки служител в Hammelmann е отговорен за собственото си представяне. Системата за управление на качеството осигурява необходимата помощ за откриване на неизправности или грешки достатъчно рано и за анализ на причината. По този начин се гарантира, че тези грешки няма да се повторят в бъдеще.

Hammelmann също така изисква много високо качество от своите доставчиците, подизпълнители и други бизнес съдружници. Компанията действа като партньор за общото изпълнение и постигането на всички аспекти на качеството.

Hammelmann е признат по целия свят с продукти с високо качество. Фирмата е длъжна да поддържа високи стандарти като постоянен ангажимент. Чрез първоначалното обучение и текущо обучение на служители си и непрекъснато инвестиране в ултра-модерни машини, Hammelmann са решени да продължат да предлагат висококачествени продукти "Произведено в Германия".

 

 

Energy-saving Reliable Optimised

Енергийна ефективност
Инструменти с оптимизирани характеристики на водния поток намаляват потреблението на енергия и пълноценно използват на работното налягане. Резултат: общата използвана енергия е намалена.

 

Надеждност

Почистващите системи на Hammelmann са надеждни модули за интегриране в производствени процеси и машини. Известни компании разчитат на тази технология.

 

 

Оптимизация
Броят, разположението и ъгълът на дюзите на дюзодържачите и системите за бластира на повърхности са разработени с помощта на най-новите програми за симулация. Това осигурява по-високо ефективно използване на енергията.

 

 

 

Safe Flexible Optimised

Безопасност 
Лесни за употреба инструменти за водно бластиране повишават безопасността при работа и позволяват на оператора са работи по-дълго и по-концентрирано.


Гъвкавост
Системите Хамелман могат да бъдат адаптирани към индивидуалните нужди за почистване. Например, RD Flex rotor jet може да се регулира да работи на различни обороти без инструменти.

Прецизност 
Прецизни инструменти са нужни за почистването на много малки отвори. Производителите на автомобили по цял свят разчитат на високонапорната технология на Hammelmann.

 

Environmentally friendly Innovative Economical

Безопасност на околната среда 
Почистващи системи с директно засмукване на отпадъчните материали и вода плюс филтриране отдавна са отличителен белег на Хамелман за "зелена компетентност".


Иновации 
Въвеждането на нови идеи в практични устройства за водно бластиране е това, което инженерите на Хамелман правят всеки ден, независимо дали при клиента или в ефективния технологичен център на фирмата.
Икономичност 
Вземете за примен системите за почистване на кораби. Те могат да бъдат използвани след съвсем кратко време за настройка и бързо да премахнат голямо количество на боя от металните повърхности.