Мисията
Историята на Живодан е пример за успех през последните 200 години с последователна стратегия за бъдещето. Този успех продължава да се основава на иновации, които са общия знаменател при изграждането на умения. Фокусът е върху създаване на партньорство с клиентите и разрастване както на утвърдените, така и на развиващите се пазари. Живодан продължава със значителни инвестиции в иновативни разработки и програми за разбиране на нуждите на клиентите, за да се запази лидерската позиция на иноватор в индустрията.