TM ХИГИЕНА В ИЗБАТА

 

 

Направата на хубави вина не изисква само многогодишен опит в отглеждането на лозята, технологично know-how при винификация, добри дегустационни умения. В допълнение чистите аромати на виното са главно резултат от педантична хигиена в избата. Thonhauser е вашият контакт!

 

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ХИГИЕНА В ИЗБАТА

Повече от 30 години Thonhauser се занимава с изискванията за направата на чисти вина. Можете да получите съвет за всеки един проблем относно хигиената на вашата изба.

По всяко време може да получите компетентен съвет за хигиенните изисквания според HACCP и микробиологичния производствен контрол. TM почистващи препарати за винарните се характеризират с висока ефективност, безопасност при влагането и използването, и екологична съвместимост.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАБОТКА НА ГРОЗДЕТО

РЕЗЕРВОАРИ

ДЪРВЕНИ РЕЗЕРВОАРИ, БУРЕТА

УСТРОЙСТВА И МАШИНИ

ПОЧИСТВАНЕ НА БУТИЛКИ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА БУТИЛКИ

ПОДОВЕ И РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ

СТЕНИ

 

 

ОБРАБОТКА НА ГРОЗДЕТО

Преси, ронкачки, инструменти, помпи, тръбопроводи, сортиращи маси, маркучи и други

 

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BIPUR

течен, хлор-съдържащ дезинфектант

 

 

Едновременно почиства и дезинфектира, повърхностите се напръскват, съдовете и устройствата се напълват и се оставя да подейства, изплаква се обилно. Хлорът се премахва с ТМ BISTERIL.


5-50%

10-60°C

20 mins

основно,

с високонапорно устройство

 

TM TARTAREX

и
TM BISTERIL

2 компонента,
без хлор

 


Алкално почистващо средство, подсилено с активен кислород, без активен хлор. На 10L топла вода (макс. 60 °C) се слагат 0,5 до 1L ТМ TARTAREX и след това 0,5 до 1L ТМ BISTERIL, поръхностите се напръскват, тръбите и уредите се напълват и се оставя да подейства. Изплаква се основно. Да не се смесват концентрати, пръскащите устройства трябва да имат възвратен клапан!

5-10% от всеки препарат

max 60°C

20 mins

основно,

с високонапорно устройство

 

ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BIPUR

течен, хлор-съдържащ дезинфектант

 

 

 

Едновременно почиства и дезинфектира, повърхностите се напръскват, съдовете и устройствата се напълват и се оставя да подейства, изплаква се обилно. Хлорът се премахва с ТМ BISTERIL.

 

2-5%

10-70°C

10 mins

основно,

с чиста вода

 

TM TARTAREX

и
TM BISTERIL

2 компонента,
без хлор

 

 

Алкално почистващо средство, подсилено с активен кислород, без активен хлор. На 10L топла вода (макс. 60 °C) се слагат 0,5 до 1L ТМ TARTAREX и след това 0,5 до 1L ТМ BISTERIL, поръхностите се напръскват, тръбите и уредите се напълват и се оставя да подейства. Изплаква се основно. Да не се смесват концентрати, пръскащите устройства трябва да имат възвратен клапан!

2% от всеки препарат

max 60°C

10 mins

основно,

с чиста вода

 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИ

Резервоари от неръждаема стомана, пластмасови контейнери, стоманобетонни резервоари

 

ПРЕМАХВАНЕ НА ТАРТАРАТ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM TARTAREX

течен, разтваря тартарат

 

Почистване чрез пръскане, 100-300L почистващ разтвор с помпа и миеща глава да циркулира.

4-8%

10-50°C

20-40 mins

изплакване до неутрално pH

TM Z SUPER

прахообразен, разтваря тартарат

 

Почистване чрез пръскане, 100-300L почистващ разтвор с помпа и миеща глава да циркулира.

2-4%

10-50°C

20-40 mins

изплакване до неутрално pH

 

ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BIPUR

течен, хлор-съдържащ дезинфектант

 

 

Премахва отлагания и цветна материя от повърхностите. Почистване чрез пръскане, 100-300L почистващ разтвор с помпа и миеща глава да циркулира.

 

1-5%

10-70°C

10-15 mins

основно

TM ERGOPUR

течен дезинфекциращ препарат без хлор

 

 

Почиства и дезинфектира, също приложеим за премахване на тънък слой тартарат. Почистване чрез пръскане, 100-300L почистващ разтвор с помпа и миеща глава да циркулира.

1-3%

до 50°C

10-15 mins

основно


 

ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM FOAM ACID

киселинен препарат за почистване на стомана

 

Нанасяне с пянообразуващ уред или с четка. Оставя се да подейства. Особено подходящ за отстраняване на варовикови отлагания (котлен камък).

5-10%

студено

10-15 mins

изплакване

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BISTERIL

студена стерилизация на базата на активен кислород

 

 

Дезинфекция чрез пръскане.

В комбинация с BIPUR: дезинфекционен разтвор с BISTERIL се прилага след използване на BIPUR, което разгражда активния хлор и засилва дезинфекциращия ефект.

 

2-5%

студено

15 mins

основно

 

 

ДЪРВЕНИ РЕЗЕРВОАРИ, БУРЕТА

 

ОБЛИВАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM TARTAREX

течен, разтваря тартарат

 

При 1-2 годишен тартарат (3мм),Почистване чрез пръскане, 100-300L почистващ разтвор с помпа и миеща глава да циркулира. Почистващият разтвор може да се използва повторно, като се следи pH-то да не пада под 13.

 

4-8%

10-50°C

20-40 mins

основно

TM NEUTRALI-SATOR 

100-300L разтвор да циркулира. Разтворът може да се използва повторно докато средата е леко кисела.

0,5-1%

студено

15 mins

основно

 

ЧРЕЗ НАКИСВАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM Z SUPER

прахообразен, разтваря тартарат

 

 

При многогодишен тартарат (>5мм) напълнете съда и оставете да накисне. При много стари отлагания дървото може да вече е увредено. Почистващият разтвор може да се използва многократно докато pH стойността е под 13.

 

1-2%

студено

12-24 часа

основно

TM NEUTRALI-SATOR 

Напълнете бурето. Разтворът може да се използва повторно докато средата е леко кисела.

0,5-1%

студено

12-24 часа

основно

 

TM ОБНОВЯВАНЕ НА БАРИЦИ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM RECOND AC

 

 

Меко регенериране на дървесната повърхност чрез метода TM RECOND и дозиращата система TM RECOND.

 

0,6-1%

45-60°C

3-6 mins

автоматично с дозираща система TM RECOND

TM RECOND PH

Меко регенериране на дървесната повърхност чрез метода TM RECOND и дозиращата система TM RECOND.

0,5-1%

45-60°C

3-6 mins

поне 4 мин.

 

 

УСТРОЙСТВА И МАШИНИ

 

Кизелгурови филтри, вакуум апарати, шихтови филтри, топлообменици, центрофуги, маркучи, помпи

 

ПОЧИСТВАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BIPUR

течен, хлор-съдържащ дезинфектант

 

Премахва отлагания и цветна материя от повърхностите. Почистване чрез циркулиране на разтвора или накисване.

 

1-2%

10-60°C

15-20 mins

основно

TM ERGOPUR

течен дезинфекциращ препарат без хлор

 

 

Почиства и дезинфектира. Почистване чрез циркулиране на разтвора или накисване.

1-2%

до 50°C

15-40 mins

основно


 

С ПЯНА

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM FOAM ACID 

киселинен пенообразуващ препарат

 

 

Почистващ разтвор за нанасяне с пянообразуващ уред или с четка. Оставя се да подейства. Особено подходящ за отстраняване на варовикови отлагания (котлен камък).

 

5-10%

студено

10-15 mins

изплакване

TM CR

алкален пянообразуващ препарат с активен хлор

 

Почистващ разтвор за нанасяне с пянообразуващ уред или с четка. Оставя се да подейства. Особено подходящ за отстраняване на органична материя и мухъл.

5-10%

10-60°C

10-15 mins

изплакване


 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BISTERIL

студена стерилизация на базата на активен кислород

 

Почистване чрез циркулиране на разтвора или накисване.

 

1-2%

студено

15 mins до 3 седмици макс.

основно

 

Обратна осмоза, тангенциални филтри

 

РЕГЕНЕРИРАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM TARTAREX

и

TM BISTERIL 

2 компонента без хлор

 

 

Алкално почистващо средство, подсилено с активен кислород, без активен хлор. На 10L топла вода (макс. 60 °C) се слагат 0,5 до 1L ТМ TARTAREX и след това 0,5 до 1L ТМ BISTERIL, поръхностите се напръскват, тръбите и уредите се напълват и се оставя да подейства. Изплаква се основно. Да не се смесват концентрати, пръскащите устройства трябва да имат възвратен клапан!

 

2%

50-60°C

10-20 mins

5 мин.

междинно измиване

TM RECOND PH 

 

Неутрализиране на инсталации чрез байпасно циркулиране на разтвора.

1%

студено

10 mins

основно


 

СЪХРАНЕНИЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM SOLFOSTERIL

 

Дезинфекция и съхранение на базата на бисулфит. Да се пълни цялата инсталация.

6%

студено

до 3 месеца

основно

 

Мембранни филтри

 

РЕГЕНЕРИРАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM ERGOPUR

 

 

Блокирали мембранни свещи се накисват в разтвора или се пълни корпуса (без циркулация).

 

2%

10-50°C

до 1 ден

основно

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BISTERIL

Дезинфекция чрез накисване.

1-2%

студено

до 3 седмици

основно

 

СЪХРАНЕНИЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM 70

дезинфектант на алкохолна основа

 

Измити мембрабнни филтри се поставят в разтвора или тялото на филтъра се пълни с  разтвор. Разтворът може да се ползва до 1 година.

 

чист

студено

колкото е необходимо

основно

 

 

ПОДОВЕ И РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ

 

ТРЕТИРАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM BIPUR

течен, хлор-съдържащ дезинфектант

 

Нанася се върху повърхностите и се оставя да подейства.

 

10%

10-50°C

20 mins

основно

 

TM TARTAREX

и
TM BISTERIL

2 компонента,
без хлор

 

 

Алкално почистващо средство, подсилено с активен кислород, без активен хлор. На 10L топла вода (макс. 60 °C) се слагат 0,5 до 1L ТМ TARTAREX и след това 0,5 до 1L ТМ BISTERIL, поръхностите се напръскват, тръбите и уредите се напълват и се оставя да подейства. Изплаква се основно. Да не се смесват концентрати, пръскащите устройства трябва да имат възвратен клапан!

5-10% от всеки препарат

max 60°C

20 mins

основно

 

 

СТЕНИ

 

ТРЕТИРАНЕ

Продукт

Приложение

Концентрация

Температура

Време

Изплакване

TM CHLORIT

 

Разтворът се напръсква или се нанася с четка върху повърхностите с плесен.

 

10%

студено

30 mins

изплакване

 

TM AMICAL

 

 

Противоплесенна боя за влажни помещения. Ефективен последен слой предпазва от появата на мухъл във влажни помещения. Нанася се с валяк, четка или пръскащо устройство. Първият слой се разрежда с 20% вода, вторият слой се разрежда с 5% вода. Може да се смеси с цветна боя.

за втора ръка: 300 до 400 г/кв.м.