МИЕЩИ ГЛАВИ ЗА БАРИЦИ

ТУК може да свалите каталог на миещи глави за барици.

ТУК може да свалите видео на миещи глави за барици.

 

Ръчно-преносимите миещи системи за барици H.S. могат да бъдат свързани към всеки пароструен агрегат на пазара. Миещата глава се върти във всички посоки, което позволява измиването нa всяка точка в барика. В същото време, смукател позволява изпомпването на мръсната вода, която се събира в процеса на чистене. Тези миещи системи са приложими и в случаите на барици наредени на стелажи.

 
. .

Стационарните и мобилни миещи системи за барици са предназначени за миене на 2 барика едновременно. Тези системи са подходящи за ползване в средни и големи по размер предприятия като приложението зависи от това дали моделът е оборудван с вграден високонапорен агрегат, ръчно или полу-автоматично поставяне на бариците и автоматична система за повдигане и спускане на буретата.

 
. .
Hand-operated barrel cleaners   Stationary and mobile barrel cleaning systems    
. . . . .

Ръчно-преносими

миещи системи

 

Стационарни и мобилни

миещи системи