СПЕЦИАЛНА ОБРАБОТКА

 

Тази секция съдържа различни продукти предназначени за решаване на различни енологични проблеми.

м

Под/от кисляване:

CITRIC ACIDTARTARIC ACID, POTASSIUM BICARBONATE, CALCIUM CARBONATE

м

Консерванти:

ANOXYDE C, REDOXY PLUS, SORBISOL K

м

Други продукти:

Активен въглен: DECOLORYL® SUPRA 4, DECOLORYL® EXTRA, DECOLORYL® LIQUID, GEOSORB.

Други продукти: POTASSIUM FERROCYANIDE, AFFEROL SUPRA, CARAMEL, NUTROTANIN, CALCIUM PHYTATE, SULFIREDOX, SUPRAROM, VINICLAR® (PVPP), TOXICAL

Продукт за обработка на мъсти и вина с цел премахване на проблеми:

GEOSORB: Активен въглен на база растителен произход предназначен за обработка на мъсти и вина. Geosorb се характеризира с определена порьозност позволяваща селективна адсорбция на определени проблемни елементи като геосмин и октенон.

TOXICAL: Активен въглен на база растителен произход предназначен за обработка на вина с цел премахване на охратоксини от вината (OTA).