БИСТРИТЕЛИ

 

ЖЕЛАТИНИ

Желатините са получени след частична хидролиза на колаген, съдържащ се в животинската кожа. Желатините се използват за бистрене на червени, бели и розета, с цел постигане на бистрота и стабилност на вината. Желатините произведени в фабриката на Laffort са получени от стриктно подбрани суровини и се обработват следвайки специално контролиран производствен протокол.

Различните параметри, които се прилагат и спазват при производството на желатините, водят до получаване на огромно разнообразие от продукти. Въпреки това има три основни критерия, които могат да характеризират това разнообразие:

  • Вид хидролиза: химическа или ензимна.
  • Интензивност на хидролизата.
  • Чистота на използван материал.

В зависимост от тези критерии се получават много различни желатини, чиито свойства оказват различно влияние върху органолептичните характеристики на вината.

GELATINE EXTRA N°1

GECOLL® SUPRA

GELAROM®

GELAFFORT®

GECOLL®

CLARPRESS

GECOLL® FLOTTATION


 

РАСТИТЕЛЕН ПРОТЕИН

nom-vegecoll
VEGECOLL® е разработен от екипа на Лафорт като растителен протеин, извлечен от картофи, който е подбран поради добрите си бистрещи свойства. Високата концентрация на естествен протеин и зета потенциала го правят силно реактивен протеин във виното.

 

БЕНТОНИТИ

MICROCOL ALPHA®

MICROCOL® POUDRE

MICROCOL® CLG

 

 

ГАМАТА POLYMUST®

 

Polymust, иновативна гама за специфично избистряне на вина и мъсти без алергени:

  • Премахване на окислени или подлежащи на окисление феноли при бели, розе и червени вина.
  • Депигментация, деконтаминация и депротенизация на бели и розе мъсти.
  • Fining of red wines presses.

POLYMUST® AF

POLYMUST® ORG

POLYMUST® V

POLYMUST®  COLOR

СВАЛЕТЕ ПРОДУКТОВАТА ЛИСТА

gimmick-allergen-free

 

 

СИЛИЦИЕВ ГЕЛ

SILIGEL

VINOSOL


 

ДРУГИ БИСТРЕЩИ ПРОДУКТИ

Специфични продукти: VINIBENT SR

Продукти на база на казеин: CASEIN SOLUBLE; CASEI PLUS; POLYLACT; ARGILACT

Продукти на база на яйчен албумин: ALBUCOLL; OBOCLARYL
Продукти на база рибни: ICHTYOCOLLE; CLARIFIANT VB