ХРАНИ

 

Изследователският департамент (R&D) на LAFFORT винаги следи развитието на цялостния пазар, факторите които оказват влияние върху производството на вина и климатичните промени както и отраженията върху компонентите на мъстта. В отговор на това LAFFORT разработи и произвежда пълна гама от специфични храни за предпазване и хранене на дрождите. Някои от храните са патентовани (DYNASTART®).

Продукти

Препоръчан продукт

Приложение

DYNASTART®

Изразяване на аромата / оптимизиране на производството.
Алкохолна ферментация при ниска температура.
Висок потенциален алкохол.
Недостиг на стероли / рестартиране на ферментация.

 

THIAZOTE®
THIAZOTE® SP
THIAZOTE® PH

Недостиг на усвоим азот.
Недостиг на растежни фактори.

 

 

NUTRISTART®

Недостиг на усвоим азот.
Недостиг на растежни фактори.

 

NUTRISTART® ORGANIQ

Органична храна.
Недостиг на усвоим азот.
Недостиг на растежни фактори.

TURBICEL

Ниска мътност.

 

BIOACTIV®

Спряла ферментация / рестартиране на ферментация

 

За оптимално ръководене на ферментация и хранене на дрождите, моля вижте Техническото ръководство « Правилна работа с ферментационните активатори ». Равномерната и пълна алкохолна ферментация е основен фактор за бързо започване на малолактичната ферментация.