БАКТЕРИИ

 

Получени в следствие изследването на малолактичната ферментация и на база енологичните им свойства, LAFFORT селектира различни щамове бактерии. За всеки един от щамовете LAFFORT разработи процедура по производство и инокулация, специфична за щамовете, с цел постигане на оптимален контрол на МЛФ и конкурентни цени.

Кой щам за кое вино?

ПРОДУКТ

АЛКОХОЛ

pH

SO2

ТЕМПЕРАТУРА

C8 и C10

СКОРОСТ

LACTOENOS 450 PreAc®

≤ 17%vol.

≥ 3,5

≤ 80mg/L

≥ 16°C

≤ 20 mg/L от C8

≤ 5 mg/L от C10

+++++

LACTOENOS 350 PreAc®

≤ 16%vol.

≥ 2,9

≤ 80mg/L

≥ 15°C

≤ 60 mg/L от C8

≤ 15 mg/L от C10

+++
LACTOENOS B28 PreAc® ≤ 17%vol. ≥ 3,1 ≤ 80mg/L ≥ 16°C

≤ 50 mg/L от C8

≤ 10 mg/L от C10

++++

LACTOENOS SB3 Instant®

≤ 15%vol.

≥ 3,3

≤ 50mg/L

≥ 16°C

≤ 20 mg/L от C8

≤ 5 mg/L от C10

++

LACTOENOS B16 Standard®

≤ 16%vol.

≥ 2,9

≤ 60mg/L

≥ 16°C

≤ 20 mg/L от C8

≤ 5 mg/L от C10

++

 

 

Вид

инокулация

Стъпка

Препоръчан

продукт

Свойства

Ранна ко-инокулация

24 h след

начало на АФ

450 PreAc® 

B28 PreAc®

350 PreAc®

SB3 Instant®


Спестява време и избягва грешки при МЛФ. Оптимизира извеждането на МЛФ.

 

Късна ко-инокулация

1010 плътност

B28 PreAc®

450 PreAc®

350 PreAc®

 

 

Монополизиране на екосистемата. Осигурява провеждане на традиционен процес на винификация (АФ и МЛФ).

Забавена инокулация

След АФ

при пресоване

450 PreAc® 

B28 PreAc®

350 PreAc® 

SB3 Instant®

 

МЛФ след постферментативна мацерация.
МЛФ в барици.

При проблеми

По-късно...

B16 Standard®

350 PreAc®

B28 PreAc®

Протокол за рестартиране на МЛФ

Рестартиране на спряла МЛФ.

 

За оптимално ръководене на малолактичната ферментация, моля вижтетехническите указания на LAFFORT « Добро ръководене на МЛФ » и « Ръководене на ферментация: специфични случаи: ко-инокулация дрожди/бактерии ».

В случай на проблем с МЛФ, ползвайте « Протокол за рестартиране на МЛФ ».

В случай на вина с ниско съдържание на ябълчна киселина (<1 g/L), ние препоръчваме използване на специфичен протокол за успешно ръководене на МЛФ.