ИНОВАЦИИ
   
… Purest TM Innovation!

 

През последните десетилетия, дух на разработки и иновации се наложи като традиция при фирма Thonhauser. Тази традиция е подкрепена от високотехнични и в същото време лесни за използване продукти, които, освен че са спечелили редица награди, задоволяват изискванията на клиентите. От 1999 Thonhauser инвестира всяка година 10% от годишните приходи в центъра за разработки и изследвания. Защо? Днес вече се търсят отговори на утрешните проблеми с хигиената. Екипът на Thonhauser е убеден, че постоянното усъвършенстване е само от полза за клиентите!


TM продуктите, които включват важните технологии на фирмата, са базирани на световни уникални разработки, гарантиращи безусловна хигиена!