ФИРМАТА

 

Създадена в Бордо през 1895, фирма LAFFORT винаги е играла водеща роля в развитието на енологията, която започва с откритията на Пастьор. Научните разработки на LAFFORT позволява на компанията да се развие от оздравителна форма на енология, основата предимно на химия, в превантивна форма на енология, базирана на биотехнология.

 

LAFFORT напредва чрез голямата си отдаденост както към приложните, така и към фундаменталните изследвания. Гледайки към бъдещето, компанията демонстрира целесъобразност на разработките чрез високо качество и установено действие на продуктите. Научните разработки на LAFFORT са основата на множество открития в съвременната енология, което се потвърждава от много защитени международни патенти. Тази енергия и отдаденост към развойната дейност спомагат за международното енологично присъствие на фирмата.

 

Фирмата LAFFORT е известна също така с контрола си върху производствените методи и процеси, което позволява използването на специфични енологични високотехнологични апаратури и производствено ноу-хау. Тези специализирани производствени процеси и отдадеността на компанията към енологията, дават възможност на винарите да оптимизират и запазят качеството на виното си.

 

Вярна на професията, продължавайки семейната традиция и благодарение на присъщия си иновативен дух, компанията LAFFORT присъства в над 50 държави. Продуктите, получени от взаимодействието на над век традиция в комбинация с модерни биотехнологии, се използва в целия свят за производство на качествени вина с минимално въздействие върху околната среда, така че да отговарят на всички съвременни изисквания за производство на вино.

 

Непрестанната отдаденост на LAFFORT към енологията, естествено, е причината компанията да съществува.