Фирмата

Живодан е световния лидер в производството на аромати и парфюмерийни композиции като предлага продукти на световни, регионални и местни производители на напитки, храни, потребителски стоки и парфюмерия.

Ароматите са групирани в 4 основни направления: напитки, млечни продукти, солени продукти и сладки продукти. Парфумерийните композиции са организирани в 3 направления: парфюми, потребителски стоки и съставки за парфюмерийни композиции.

Базирана във Верние, Швейцария, фирмата Живодан има 25% пазарен дял в индустрията, което се оценява на около CHF 17 милиарда. От юни 2000г акциите на Живодан се предлагат на стоковата борса SIX Swiss Exchange и е сред 30-те компании в страната с най-голяма капитализация. През 2012 Живодан постигнаха CHF 4.3 милиарда продажби, с работна сила над 9,000 работници и подразделения в над 40 държави.

Живодан инвестира много повече в разработки сравнено с която и да е друга компания в тази индустрия. Фирмата притежава богато наследство, мащаб и дистрибуторска мрежа да обслужва клиентите си по цял свят с иновативни продукти и концепции.