SITEVI 29.11-1.12.2011

Монпелие, Франция

29.11. - 1.12.2011

Изложение определящо стандартите за продукти, съоръжения и услуги във винарската, лозарската и зеленчуковата промишленост

  • 716 изложители от 22 страни
  • Повече от 940 марки
  • A global offer with a fruit and vegetable sector that is increasing strongly with 34% more exhibitors (compared with 2007)
  • 44,592 посетители професионалисти
  • 92% от посетителите се очаква да посетят SITEVI през 2011
  •  Посетители специалисти от успешни предприятия:
    - 50% от посетителите лозари/винари имат повече от 20 ha лозя
    - 76% от посетителите в зеленчуковия сектор имат ферми по-големи от 10 ha

За повече информация:

http://www.planet-agri.com/en