ВИНАРИЯ 24-28.02.2016 (Щанд на Екохран: TV-2 топлата връзка между палати 10 и 11)

ВИНАРИЯ 

Международна изложба за лозарство и винарство
Фестивал на виното

 

Дата: 24-28.02.2016

Място: Международен панаир Пловдив

Щанд: Екохран ще има щанд в топлата връзка между палата 10 и палата 11 (TV-2)