ВИНАРИЯ 2012 15-18.03.2012 (Щанд на Екохран: TV-2 топлата връзка между палати 10 и 11)

ВИНАРИЯ

Международна изложба за лозарство и винарство
Фестивал на виното

 

Дата: 15-18.03.2012

Място: Международен панаир Пловдив

Щанд: Екохран ще има щанд в топлата връзка между палата 10 и палата 11 (TV-2)

За безплатно посещение може да се регистрирате тук: http://onlinereg.fair.bg/?pg=registernew

 

България е сред държавите с най-дълголетни традиции в областта на винарството. Тя е на почит в световния елит на този изтънчен бизнес, а ВИНАРИЯ е една от неговите най-представителни витрини. През нея минава пътят на успеха на стотици производители и търговци.

Изложбата събира компании лидери от основните браншове, свързани с отглеждането на лозя и производството на вина и спиртни напитки. Тя е център за обмен на информация, иновации и технологии чрез множеството събития – конференции, семинари, презентации и срещи, включени в деловата програма.

 

За повече информация:

http://www.fair.bg/bg/events/vinaria2012.htm